+ 30 2610 270 293

Ζαϊμη 21, 26221 , Πάτρα

0
Το καλάθι είναι άδειο

Καλάθι

ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

70.00

Εσείς μας φέρνετε τα δικαιολογητικά για οποιαδήποτε προκήρυξη θέλετε και εμείς τα ελέγχουμε και με υπευθυνότητα κάνουμε την αίτηση για εσάς. Επίσης  αναλαμβάνουμε την πιστοποίηση σας σε υπολογιστές και αγγλικά με ταχύρρυθμα τμήματα, δια ζώσης ή μέσω υπολογιστή. Επιλέξτε τον Φορέα ή τον Διαγωνισμό για τον οποίο ενδιαφέρεστε να προετοιμάσουμε την αίτησή σας.

Κατηγορία: