+ 30 2610 270 293

Ζαϊμη 21, 26221 , Πάτρα

0
Το καλάθι είναι άδειο

Καλάθι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022

ΥΛΗ: Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει: 

  • Εξέταση δεξιοτήτων
  • Εξέταση γνώσεων

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Γλωσσικός συλλογισμός:  Γλωσσικός συλλογισμός είναι κατά κάποιο τρόπο αυστηρή μαθηματική σκέψη εκφρασμένη όχι (μόνο) με αριθμητικά σύμβολα, αλλά (κυρίως) με λέξεις και με στόχο την επίλυση εφαρμοσμένων, πρακτικών προβλημάτων, την άσκηση της παρατηρητικότητας και την ικανότητα εντοπισμού μιας κανονικότητας ανάμεσα σε στοιχεία, όπου αυτή δεν είναι ίσως τόσο φανερή σε πρώτη ματιά, όπως σχέσεις, μοτίβα, αναλογίες, ταξινόμηση, ακολουθία, ανάλυση-σύνθεση, αιτία-αποτέλεσμα, μέρος-όλο, συμβολισμός, κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση, αποδεικτικά στοιχεία-συμπέρασμα, κριτική ικανότητα εφαρμοζόμενη σε διάφορες καταστάσεις κτλ.

Ο Γλωσσικός συλλογισμός δηλαδή είναι ο συνδυασμός της γλώσσας, της πραγματολογίας, της ψυχογλωσσολογία, της κοινωνιογλωσσολογία με την λογική και την κρίση

Αριθμητικός συλλογισμός: Με αριθμητικά προβλήματα οι εξετάσεις προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες των υποψηφίων. Ο αριθμητικός συλλογισμός δεν είναι πρακτική αριθμητική, δεν είναι Μαθηματικά. Είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μέθοδος ανίχνευσης δεξιοτήτων. Ο Αριθμητικός συλλογισμός είναι αριθμητική μαζί με  λογική και κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες

Εργασιακή αποτελεσματικότητα και δεξιότητες: Εδώ οι εξετασεις αποσκοπούν να προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αν οι υποψήφιοι έχουν αναλυτικές, κριτικές, συνθετικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, ικανότητες για αποτελεσματική και ποιοτική εργασία. Και όχι μόνο.

Να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις δεν έχουν ακαδημαϊκό χαρακτήρα και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των εξετάσεων που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα στην Ελλάδα και των εξετάσεων οι οποίες θα διεξάγονται πλέον για την πρόσληψη στο Δημόσιο, όπως αυτές.

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Στις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται:

– Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου
– Θεμελιώδη Δικαιώματα
– Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
– Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
– Δημόσια Πολιτική
– Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (κώδικες!)
– Δημοσιονομική Πολιτική
– ψηφιακή διακυβέρνηση
– Μακροοικονομικά μεγέθη και εθνικοί λογαριασμοί
– Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση 

 

Όλα τα παραπάνω όπως είπαμε εξετάζονται σε βάθος και καλύπτονται από τις σημειώσεις του οργανισμού μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ελάτε να σας καθοδηγήσουμε με υπευθυνότητα στην συλλογή και κατάθεση των δικαιολογητικών σας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Κάντε click στην υπηρεσία “Προετοιμασία Φακέλου για Διαγωνισμούς” για να μάθετε περισσότερα.

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ